Kontakt
ZCC Cutting Tools

Zawsze chętnie pomożemy

Volker Welsch Product Manager Indexable Milling

technology@zccct-europe.com

Rozwiązania branżowe

Technika energetyczna

Narzędzia do obróbki skrawaniem łopatek wirników, agregatów i elementów napędu.

Technika energetyczna od lat ulega głębokim przemianom. W miejsce centralnych elektrowni węglowych, gazowych i atomowych coraz częściej powstają zdecentralizowane instalacje do wytwarzania energii, takie jak turbiny wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne.
Technika energetyczna w okresie przemian

Dzięki ustawom promującym energię ze źródeł odnawialnych w Niemczech i innych krajach uprzemysłowionych na początku stulecia stworzono podstawy do bezprecedensowego rozwoju rynku „zielonej energii”. Dzięki państwowym gwarantowanym cenom zakupu udało się wprowadzić turbiny wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne i inne technologie do przemysłowego wykorzystania i zapewnić im konkurencyjność w stosunku do konwencjonalnych technologii.

Branża wytwórcza szybko dostosowała się do specjalnych wymogów energii odnawialnej i opracowuje nowe metody wytwarzania bardzo precyzyjnych agregatów i części napędów. A do tego coraz więcej elementów konstrukcyjnych jest już produkowanych metodą druku 3D, a dopiero później poddawanych obróbce skrawaniem.

Ze względu na wymagane coraz wyższe parametry materiału są one także trudne do obróbki skrawaniem i dlatego wymagają szczególnie wydajnych narzędzi do obróbki skrawaniem.

Firma ZCC-CT oferuje wysoko wydajne narzędzia do obróbki elementów napędu, agregatów, łopatek wirników i innych komponentów z różnych materiałów. Należą do nich na przykład niezawodne frezy pełnowęglikowe serii TM, wiertła pełnowęglikowe serii UD oraz wiertła z płytkami wieloostrzowymi typu ZSD. Ponadto mamy w swojej ofercie także specjalne także specjalne narzędzia wysokociśnieniowe, takie jak zRay i powlekane płytki tokarskie wieloostrzowe serii YBG i YBS.

contact
ZCC Cutting Tools Europe

Zawsze chętnie pomożemy